Var vaken, vis och uthållig

Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet.

Upp 13: 16-18

Covid och utvecklingen som pekar mot införandet av vaccinpass, är tveklöst vår tids och generations största utmaning.

Covid i sig själv ger upphov till många frågor. Vad är egentligen Covid, hur stora är riskerna? Förkylning, kraftig förkylning, global hysteri – då den rubricerats som pandemi. Vilket ansvar har media för den situationen? Hur mycket personlig kunskap har beslutsfattarna, som har makt att besluta om åtgärder? Hur mycket makt – verklig makt – har lobbyister för NWO och ekonomiska intressen…

Kanske får vi aldrig veta sanningen. Men vi vet att vi nu står inför ett införande av ett märksystem av aldrig tidigare skådat slag. Vissa, som följer “staten”, kommer att få leva som vanligt, medan andra, som vägrar låta sig infångas i systemet ställas utanför. Utan vår tids internet hade ett dylikt snabbt och globalt system aldrig varit möjligt

Som kristna får vi inte förblindas av det som sker nu. Vi får inte förtröttas att ge upp inför de krav vi kommer att möta. Vi måste be om vakenhet, uthållighet och motståndskraft.