Världen eller själen

Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?

ur vers 17, Matt 16: 24-27


Det Jesus talar om i sammanhanget ovan, kan i koncentrat beskrivas med rubrikens budskap: Är det viktigare att vinna världens korta lycka, än själens eviga väl? 

Framgång – i denna värld – behöver inte stå i opposition till själens eviga välgång. Men säljer vi själen, i utbyte mot världen, gör vi ett val som inte går att ångra. Inte om vi så vinner all världens framgång, kan vi med den, köpa tillbaka den själ vi sålt.

Att försöka återkalla ett sådant beslut, är att försöka köpa tillbaka förlupen tid.