Världens berömmer vs evangelium

När folket såg vilket tecken han hade gjort, sade de: “Visst är detta Profeten, som skulle komma till världen.” Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.

Joh 6:14-15 

Folket sökte efter honom, och när de kom till honom, ville de hålla honom kvar och hindra honom från att lämna dem. Men han sade till dem: “Också för de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike. Det är därför jag har blivit sänd.”

Luk 4:42-44

Här är några ställen där vi ser hur Jesus undviker berömmelse, framgång och är, ja till och med drar sig undan från att ta emot makt och göra gott. Kunde Han inte tagit på sig kungakrona och “kommenderat” judarna att tro på Honom? Blivit Messias på en gång. Kunde Han inte tagit tillfället i akt att bevisa vem Han var, göra lite mer under, skapa lite publicitet…?

Nej, Jesus hade ett uppdrag, vi har samma uppdrag – att predika. Självklart var Has uppdrag framför allt att bringa försoning för människan inför Gud. Men predikan, evangelium, var viktigare än under och tecken.

Vad handlar evangelium om? Det handlar om befrielse! Bland annat befrielse från påtvingad religion. Bilder av Gud, som människor skapat. 

Jesus flirtade inte med de religiösa ledarna och de lagar och seder de skapat. Han var tvungen att vara rak mot dåtidens religiösa etablissemang. Först när det avslöjas för människan att hon är bunden – genom att konfrontera henne med dem och det som binder – kan hon bli befriad. 

Flummig kärlek, kan vara det mest förödande som finns!