Världens ljus

“Så länge dagen varar måste vi göra Hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus.”

Joh 9:4-5

“Ni är världens ljus.” säger Jesus till sina lärjungar – och oss. (Matt 5:14)

I ljuset avslöjas sanningen. Därför får aldrig vår kristna tro fördunklas. För hur skall då människan förstå sanningen. Sanningen, att utan Jesus Kristus är vi hopplöst förlorade.

Du och jag står i sanningens tjänst. Vi måste se faror och förljugenhet och vara Jesu Kristi visselblåsare. I ingen annan finns räddningen. Helvetet går inte att vaccinera sig mot, eller gör mindre fasansfullt med “gröna” åtgärder. 

Världen kan erbjuda försöka till en världslig frälsning, men det är inte den frälsningen människan djupast behöver. Människan behöver sanningen om tidens allvar.