Världens visdom eller

Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd.

2 Kor 1:12


Mitt i prick… Paulus skriver detta brev till församlingen och de kristna i Korint, för snart två tusen år sedan – mitt i prick, träffar det oss i dag.

Församlingen i Korint växte fram i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Omoralen var stor – eller snarare: Moralen var annorlunda… Allt var tillåtet, den världsliga visdomen stod högst i kurs.

För oss är förhållandet det motsatta.

Vi fanns, när mångkultur, mångreligiositet och “mångmoral” tog över vår värld. Sömnaktiga överfölls vi – via gammelmedia och senare internet – av nya främmande religioner och hbtq. Visdom utifrån trängde in där liberalteologin redan mjukat upp gränserna. Staktet bestod av övertro på hattar och vårdad klädsel, kryddat med en enda av Andens gåvor, som upphöjdes till ett måste och bevis på andlig och slutlig fullkomlighet – tungotalet.

Nu måste vi vidare, eller snarare: Vända åter

Ut med världens visdom och normer – in med Guds!