Varning!

UTAN GUD DÖR SVERIGE!

Då…

Vilka samfund fanns ? När apostlarna och Paulus agerade? När Petrus, Jakob och Johannes skrev sina brev? När den stora väckelsen bröt ut i Jerusalem och på andra platser? ”INGA!”

Vilka samfund fanns då, i Sverige? När väckelsen började dra fram här, under början av 1800-talet? ”INGA!”

Det skedde vid alla tillfällen genom på-platsen-grupper av troende. De kallades:  ropare, läsare, frireligiösa…

Då fanns inga:

  • Organisationer att värna, lyfta fram, bekosta, framställa som bättre. 
  • Mänskliga  teologier att försvara och belysa.
  • Mänskliga byggnader att lägga nödvändigt slit, släp och förslösande på.

Det fanns bara en: Kristus Jesus!
Det fanns bara ett: Evangelium!

Och det var då evangelium trängde undan våld, orättvisor, oro…

Så blev Sverige ett föredöme!

Till den dag då humanismen lyckades lura oss att det var den och socialismen som räddat Sverige! När samfund  började slå vakt om gränser, ekonomi och medlemsstatistik… och försummade evangelium… När till sist Sveriges sekulariserande socialism – vem som än stod (och står) för den –  tilläts sparka undan Gud…

Nu…

…har sekulariseringens process, fört Sverige bort från att ha varit ett föredöme, till att vara ett varnande exempel på vanskötsel. Ur ett politiskt avseende – ja! Men än mer skrämmande sett ur ett: evangeliskt kristet ansvarstagande!

Det är dags att yrvaket sluta skylla på politikerna. Det är hög tid att sluta “bekänna landets synder”. Det är dags för oss att vakna, erkänna och bekänna!

Du och jag – som kristna – måste ta till oss sanningen: Vi har försummat vår kallelse och vårt ansvar! Än idag finns bara ett enda svar på rädslans frågor och uppgivenhet :

Bara en Kristus Jesus!
Bara ett Evangelium!

Och VI, är sändebuden!

UTAN GUD DÖR SVERIGE!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *