Vårt beröm

Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud.

1 Kor 4:5

Vem vill du få beröm av? Är det av Gud eller av människor?

Att få beröm av människor behöver inte vara något fel – så länge det inte är för beröm vi agerar. Vi måste vara medvetna om att agerar vi som Guds tjänare, genererar inte detta alltid, eller så ofta, beröm från världen.