Vårt föredöme

Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att ställa frågor för samvetets skull. Men om någon skulle säga till er: “Det här är offerkött”, avstå då från att äta av hänsyn till den som sade det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres.

1 Kor 10:27-29

Världens barn förväntar sig ofta att vi, som Guds barn, skall leva enligt en viss “standard”. Denna “standard” kan se olika ut beroende på kultur och tidsepok.

Som kristna vet vi att den “standarden” inte alltid är i linje i frälsningens “standard”. Men om vi väljer att handla på ett sätt som går utanför vad en nyfrälst människa, eller en tros svags människa, uppfattar som “kristen standard”, kan vi orsaka att denne snubblar, kanske faller.

Vi behöver ta ansvar, och agera på sådant sätt att inte vår “frihet” undergräver vår nästats “kunskap”, så att hon eller han börjar agera som om att medveten synd är tillåten.