Vårt livs val

Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.

2 Kor 4:4


Denna världen förblindar människor. Att de inte ser evangeliets ljus är inte för att Gud förblindat dem, eller att evangeliets ljus är svagt. Nej de har låtis sig fångas av denna världens ljus och glitter så att de bländats till den grad att de inte ser dess bakomvarande tomhet.

Det är den nya bilen, det nya jobbet, det nya resmålet, det ständig nya och lockande – som efter att vi lockats, fångar och tvingar oss till fortsatt engagemang.

Men sedan, när allt detta är borta…

När varken båten, samhällspositionen, möjligheter till upplevelser… när inte längre något tomt bländverk kan förblinda att livet har en bortre gräns och den är nådd. Vad finns då kvar av världens fyrverkerier, inför sista stora steget?

Då är det till sista bara evangeliets ljus som lyser!

“Det är aldrig försent.” säger talesättet. Men jo, en stund kan det vara för sent. Stunden når osvikligt all – kanske brutalt oanmält.

Den stunden slocknar världens sekundsnabbt bländverk, i evighetens eviga återspegling av vårt livs val.