Vårt orubbliga hopp

Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes. Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

1 Kor 1:1-3

Herren Jesus Kristus – vilken bekännelse! Som så ofta ser vi också i detta, det bibliska talvärdet tre.

  • Han är vår Herre! Fundera över vad det betyder och innebär för dig.
  • Han är Jesus! En vanlig människa, som möttes av samma livets prövningar som jag och du.
  • Han är Kristus! Snart, mycket snart, skall Han komma för att inta den plats som är Hans: Räddaren, domaren, beskyddaren – KONUNGEN.

Vårt hopp – som frälsta Guds barn – lutar inte åt den här världens ömtåliga konstruktioner. Vårt hopp är ofelbart och fast rotat i Herren Jesus Kristus.