Vårt segerbyte

18 november 2020

Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt.

ur Fil 2: 6-7


Vad är mitt segerbyte?

Att bli vän med några som är mer än vanliga fiskare – fint folk att visa upp som vänner? Att skaffa mig materiell status – inte bara en enda mantel? Att få ett jobb som glänser lite – inte bara förbli en vanlig tullindrivare?

Vad är mitt segerbyte, att få följa Jesu och Hans exempel eller jaga världen?