Vatten blir vin

Nu fanns där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sade: “Fyll krukorna med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: “Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin…

Joh 2:6-9

När Jesus gör vatten till vin sker ett mirakel: “det första tecknet”. Vi kan självklart stanna där i vårt betraktande av händelsen, men det är en underbar bild.

Jag anar något av det mirakel som sker i mig och var människa som tror på Jesus blods kraft. Hans offer förvandlar mitt inre fullkomligt! Vattnet, min inre människa, förvandlas till det finaste vin.