Vatten och Ande

Munnens bekännelse och hjärtats tro

Jag döper er i vatten till omvändelse. … Han ska döpa er i den helige Ande och eld.

Matt 3:11

Jesus sa: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemus sade: “Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 

Joh 3:3-6

Det finns två dop: Dop i vatten och dop i Anden.

Det första handlar om vår vilja till omvändelse och ett rättfärdigt leverne. Det andra handlar om att verkligen bli född på nytt genom Guds vilja, inte bara leva rätt – rent allmänt – utan låta livet styras av Gud.

Det är genom Guds Helige Ande, som Gud kan leda oss på det personliga planet. Det är så Han kan bruka oss, som Hans redskap, i var enskild situation enliga Hans vilja.