Vatten och Ande

Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig (Jesus)… ska döpa er i den helige Ande och eld.

Ur Matt 3:11


Att bli frälst, är en gångs företeelse och ett livsverk.

Omvändelsen och vattendopet, är början. Vattendopet markerar att vi vänt oss från vårt föregående liv – det liv vi levt utan vilja att tro på Gud. Med omvändelsen vänder man sig från förr, mot framtiden – mot tro på Gud. Man vänder blad, börja ett nytt kapitel – bilderna är många.

Men om omvändelsen är steg ett. Så är steg två att öppna upp, för att låte Anden omformar det inre. Anden är en “person”, en konkret Guds kraft o källa till liv i oss.

Medan steg ett är ett personligt beslut som kan dateras – men inte alltid – är dopet i Ande om en pågående process. Den kan börja konkret, i ett starkt ögonblick. Men den tar ofta sin början omedelbart, vid frälsningen. Andens dop är likt en inskrivning i en livslång skola, där målet är att lära sig lyssna till Guds personliga, dagliga o stundliga tilltal och lära oss vandra med Honom.

Att lyssna till Gud – i ex Bibelläsning och bön – kommer utgöra en nödvändig källa i den tid vi går mot.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *