Växa

Vår bön är att vi skall uppfyllas av kunskap om Hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att vi kan leva värdigt Herren och i allt behaga Honom, när vi bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt skall då styrka oss och ge oss all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.

Kol 1:9-11

Orden ovan är från Paulus. På en punkt har jag dock tagit mig friheten att ändra dem. Där Paulus skriver ni, har jag ändrat det till vi, och vidare ändrat er till oss. Som du ser har jag strukit under ändringarna.

Att jag valt att ändra beror på att jag vill belysa vikten av att vi:
• Ber för varandra
• Ber för att vi alla skall uppfyllas av Hans vilja


När vi gör så, dras vi närmare varandra. Vi – Guds barn – blir alla samma behovets barn inför Herren – ingen är bättre, ingen är sämre – vi behöver alla Herrens nåd.

Men inte bara det, bönen blir inte bara en formsak, vi ber ju konkret för att vi alla skall:
• Leva värdigt Herren
• Behaga Herren
• Bära frukt
• Växa i kunskap

Ur denna bön, kommer det växa fram ett svar från Gud: ”Hans härlighets makt skall då styrka oss och ge oss all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.”

I denna tid, är denna bön oerhört andligt viktig. Vi behöver verkligen bli översköljda av Hans kraft och uthållighet, så vi inte snubblar, nu när vi är så nära denna förförande och förvillande tids mållinje.

Nu skall vi inte falla – nu skall vi bära frukt! Amen!

Växa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen