Vedermödan, uppryckandet och Jesu återkomst

“Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”

Markus 13: 31-32

Låt oss titta på texten ovan. Vad är det som ska “förgå”, i en tid när ingen vet? Det är himmel och jord – dvs “jordens undergång”.

Då och då möter vi kristna – även pastorer – som förklarar att vi inget kan veta om tiden för Jesu återkomst. De blandar olika tidshändelser som Bibeln talar om, och låter Jesu ord: “Men den dagen eller stunden känner ingen”, bli en rubrik över hela blandningen, inklusive talet om vedermödan, uppryckandet och Jesu återkomst .

Men låt oss vara försiktiga så att vi inte förbiser dessa skeenden. Guds ord innehåller många detaljerade beskrivningar av denna tid, blunda inte för det som pågår.

Lägg också märke till att mellan Jesu återkomst och “världens undergång” kommer jorden att uppleva den period som kallas “Tusenårsriket” och inte förrän efter det och “den slutliga domen”, kommer “Himlen och jorden att förgå “. Men “den dagen och den timmen känner ingen”.

Var vaken, var medveten, ha olja till dina lampor.