Vem är Han?

En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: “Vem säger folket att jag är?” De svarade: “Johannes Döparen. Men en del säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.” Han sade till dem: “Och ni? Vem säger ni att jag är?” Petrus svarade: “Guds Messias.”

Luk 9:18-20


Vårt samhälle blir allt mer mångkulturellt, mångreligiöst och allt mer synkretistiskt. Medan man med mångreligiöst avser att religioner lever sida vid sida – opåverkade av varandra – är begreppet synkretism, ett ord som avser att religioner beblandas och förenas i nya läror.

”Modern” kristendom – med (flum-)kärlek som harmlös fana – gör sig gärna färglöst gränslös, för att inte störa, för att passa in, för att bli accepterad. Den hänger obekymrat en filt över Jesus Kristus – om andra störs av Hans närvaro.

Men vår Herre, Jesus Kristus, är ingen vi hänger en filt över!

Jesus Kristus är ingen idé, lärare, eller enbart en historisk person. Han är Guds nu levande Son. Han är vår Messias nu! Han är den kommande Messias för hela världen!

Låt oss bli tydliga i våra samtal och vittnesbörd om vem vi talar om, när vi talar om Honom, Jesus Kristus. Vi talar inte om en ”högre makt”, ”yttre krafter” eller ”urtida inre källa”.

Låt oss våga vara precisa när vi talar och vittnar i ett allt mer trosmässigt överslätande, fördunklande och förnekande samhälle. Det mångreligiösa kan vi inte avsäga oss eller dra oss undan. Men för att förhindra synkretism och kvävande flummeri behöver vi stå kärleksfullt fasta, utan att kompromissa eller förtiga. Vi måste kanske riva vad vi byggt och bygger – om vi byggt på sand och på nytt börja bygga – denna gång på klippan.

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, Hans son Jesus Kristus och Guds Helige Ande! Det är detta vi tror på, bygger på och står fasta på.

Låt oss var ett tydligt salt och ljus.