Vem ber vi till?

Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn…

Joh 16:24-26

På flera ställen i Ordet läser vi om hur Jesus bad. Han bad alltid till sin Far, Gud.

När Jesus lär sin lärjungar be, lär Han dem att be till “vår Fader” eller “Fader vår” och Han lär dem be med det personliga tilltalet “ditt” och “din”, en böjningsform av “du”.

Vid sista måltiden lär Han dem, be enligt Bibelcitatet ovan: “…be i mitt namn…”. Underförstått ber vi till Fadern i Jesu namn.

Låt oss inte gör detta till en tvistefråga, Gud hör våra böner. Men låt det bli en hjälp för att förstå hur nära vi får vara Fadern, genom Jesus Kristus.

Vi är – genom Jesus – Pappa Guds barn och har tillträde direkt till Fadern. Jesus Kristus står vi vår sida inför Honom och vårt möte är ständigt och direkt – i Jesu namn.