Vem tillåter du styrka dig

I honom har ni blivit rika på allt, på allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska också styrka er ända till slutet…

1 Kor 1:5-8

Stora delar av världen ser nu med en blandning av skräck och förlamande uppgivenhet på allt som händer. Man ser också hur de styrande – med tidens skeenden som förevändning – ger sig själva frihet att förskansa sig allt större makt över människan. 

I denna sittuation är det av yttersta vikt, att vi som Guds barn, låter vittnesbördet om Jesus Kristus bli allt tydligar och starkare bland oss. Det är i Jesus Kristus vi har vårt hopp och vår kunskap. Det är i förståelsen av det profetiska ordet vi hittar förklaringar, för att kunna se genom och bakom ondskans fasad.