Verktyg i Hans händer

När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget, sände han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: “Gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det.”
De ledde fölet till Jesus och lade sina mantlar på det, och han satt upp.

Man 11: 1-2 & 7

Jesus behöver inte stora, ståtliga och vackra katedraler eller kyrkor för att möta människor. Jesus behöver inte vältrimmade organisationer för att verka. Jesus behöver så lite! Han behöver bara villiga hjärtan.

Detta gör att jag och du kan få vara Hans redskap. Trots ofullkomlighet och begränsad kunskap kan Herren bruka oss. För Herren finns inga omöjliga eller obrukbara människor – pris ske Gud! 

I Hans händer, blir vi Hans levande verktyg! Bärare av Hans kärlek och evangelium.