Vi ger inte upp

Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

2 Kor 4:16-18

Detta Bibelstycke behöver inget förtydligande – orden förmedlar sitt eget tydliga budskap.

Vare sig vi tänker på våra personliga problem, mänsklighetens, eller den fysiska världens problem, vet vi att dessa problem är kortvariga, i relation till det evigt goda Gud har i beredskap.

Du och jag ger aldrig upp!