Vi ser framåt

Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

2 Kor 4:18

Vad är det Paulus säger här? Skalla vi blunda och famla genom tiden i blindo?

Nej! Men vi riktar blicken framåt – mot det osynliga. Vad som som än sker, håller vi fast vid det som är bortom detta förgängliga, här och nu. Men det utan att för den skull tappa fotfästet och förringa att förbereda oss både Andligt och lekamligt.

Hur framtiden kommer att forma sig är ingen som vet. Men ett vet vi: Gud kommer vara med oss och föra oss till en seger som ingen vapenmakt kan ta ifrån oss.

Memorera ordet ovan och minns dem. Så att när allt du ser verka hopplöst, vet du och kan påminna dig om att det du då ser inte är slutet. Slutet är ännu osynligt, men segern har Jesus Kristus redan vunnit.

En krigsherre kan vinna en kortsiktig seger. Men som Guds barn är vi redan givna en evig seger.