Vi tror på Gud!

Vad är fokus för vår tro? Vi kallar oss kristna och tankarna leds därmed naturligt till Jesus Kristus. Men stannar vi där, vid tron på Jesus, Han som säger:

Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på Honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.

Joh 5:24

Vem är det Jesus för oss fram till? Till vem har Han öppnat en dörr, vart leder den väg Han för oss fram på? Svaret är tveklöst: Fadern, Gud, Den Högste, Skaparen. Hur ofta tänker vi på detta?

Jesus är vår enda möjlighet, vår nåd, vår enda framkomliga väg – Amen! Men målet är vår himmelske Skapare och Far. Vi missar väl inte denna förståelse i vår kristna tro?

Förstå mig rätt! Detta är ingen nedtoning av Jesus Kristus – “NEJ!” och åter “NEJ!” Men historien visar på otaliga “rörelser”, som gett upphov till vågor: Jesusrörelser, återupptäckter av Ande, framlyftandet av någon enskild lära i tron. Men dessa rörelser har haft fokus på själva vågen, på Jesus Kristus, eller Anden, eller förnyelsen, men har kanske inte fullt ut, lett fram till insikten om målet för vågens rörelse – Fadern.

Målet för vår tro och vandring här är Gud. Han är den Helige Högste, långt över allt och alla. Men Han är också vår Far och Vän. Han vill och är genom Jesus Kristus lika nära som luften vi andas och tanken vi tänker.

Vi tror på Gud, Han är målet – Amen!