Viktig hälsning!

Jag hade i dag redan planerat ett inlägg, men jag fick en kort hälsning, när jag var i bön inför Herren. Och utan och omsvep kommer den här:


Guds barn måste nu släppa all annan förtröstan än den förtröstan som riktar sig mot Herren. Vi går nu in i en mycket turbulent tid – detta är början. Det viktiga nu är inte att i första hand “se om sitt hus”, utan att se om sin relation med Gud – Amen!


Möjligen kommer jag att lägga till mina egna tankar till denna hälsning som en kommentar… senare… nedan. Men just nu är det budskapet som är viktigt att ta del av och dela! Gör det – snälla!