Viktigast är frälsningen

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: “Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom.”
Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Joh 3: 1-3

Nikodemus kommer under nattens stilla timmar och ger Jesus sitt erkänannde:

  • Jesus är en lärare.
  • Jesus kommer från Gud.
  • Gud är med Jesus.

Men Jesus avbryter ganska bryskt Nikodemus inledande artigheter: “Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Jag hoppas och tror att du är född på nytt! Att du förstår att även om Jesus är en lärare, är Han mycket mer! Han öppnar vägen till Gud.

Människan kan ta stor lärdom av Hans lära. Men det största Han ger är inte läran, utan nåden. Möjligheten att få bli Guds barn. Att återfå personlig gemenskap med Gud – Livets Ursprung.