Vila från oro

En av de tyngsta bördor en människan kan bära, är bördan av bekymmer och oro. Medan man ofta kan sätta ner fysiska bördor, för rast och vila, lämnar bördan av bekymmer och oro sällan utrymme för återhämtning. I stället kan dessa bördor bli än mer tyngande när kvällen och natten kommer, och det enda man vill är att få sova och vila.

Gud vill inte ha det så här! Gud vill inte att någon enda skall gå runt och bära på dessa förkrympande och förlamande bördor. Paulus ger röst åt Guds tankar avseende detta:

“Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

Fil 4:4-6

Nu får jag påminna dig om Guds möjligheter, om du har svårt med dessa bördor:

Ta dig tid, jag upprepar, ta dig särskilt avsatt tid, att berätta för Gud om din oro!

De yttre formerna och ordvalen för bön, är definitivt inte avgörande för Gud, inte heller mängden ord. Det viktiga är att du delar dina bekymmer med Honom och att du förmår dig själv att tänka på vem du faktiskt samtalar med. Du talar ju med Den Högste! Du utför inte en religiös formsak eller en ritual när du ber, du samtalar med universums och livets Skapare.

Kanske behöver du fysiskt förflytta dig, när du skall be. Sätta dig upp i din säng, böja dina knä, vad som helst…! Inte heller detta påverkar Guds lyssnande till din bön, Han hör i alla lägen! Men det är en hjälp för dig själv, att sätta en punkt för din oro.

När du gjort det får du, hur du än känner dig, tacka Honom för att Han lyssnat och svarar. Och i stället för att rikta dina tankars blick på bekymren, riktar du dem på Jesus Kristus. Han är den som öppnat för liv och gemenskap med Gud och därmed också bönens direkta väg till Fadern – Amen!

Den särskilt avsatt tiden (som jag nämnde ovan) – den tidsmässiga stunden där du kastar dina bördor på Herren – kommer bli en punkt att hålla fast vid och återkoppla till, om bördan gör sig påminda. Du vet att du har rätt att i kraft av Jesu namn och auktoritet säga:

Där och då kastade jag er på Herren. Försök inte med mig igen, Herren har redan tagit er ifrån mig – Amen!