Vilja till lydnad

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.

Heb 4:12

Synd börjar inte med handling, utan med tanke. Tanken tillåts sedan leda till handling. Handlingen kan tillslut bli ett oreflekterat agerande på en impuls. Vi har stängt ute Andens varningar och syndar, omedvetna om att vi gör så.

Men Gud vill inte ha det så! Därför har vi Hans Ord, som hjälp att skärskåda vårt eget handlande.

Han Ord är levande och skarpt och vill få tränga igenom vår dövhet mot Anden. Anden vill var vår hjälp – när vi tillåter Honom. Dvs om vi inte ständigt söker efter svagheter och luckor i Ordet, för att få fortsätta synda.

I detta – att våga läsa och verkligen ”lyssna” till Bibelns ord – måste Guds folk våga göra och stå för förnyelse, till lydnad inför ett rent och oförfalskat Guds Ord.

Låt oss tillåta Ordet bli levande i våra hjärtan, till förnyad Gudsgemenskap och helgelse.

Vilja till lydnad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen