Vill du bli profet?

Till barnen med fräck uppsyn och hårda hjärtan sänder jag dig, och du ska säga till dem: Så säger Herren Gud. Vare sig de lyssnar eller inte – för de är ett upproriskt släkte – ska de ändå inse att en profet har varit ibland dem.

Hes 2:4-5

_____

Utan eftertank skulle många svara japå frågan – men förstår vi innebörden?

Jag är övertygad om att Herren behöver profeter i vårt land. Jag tror också många vill bli detta, men förstår vi vad det innebär.

Profetens tjänst är inte kantad av mänskligt upphöjt kändisskap och framgång. Den är utsatt, kräver tålamod och förmåga att hantera motgångar, glåpord och kanske fysiskt motstånd.

När Herren kallar Hesekiel gör Han detta klart för honom redan från första stunden. 

Vi läser beskrivningen om Herrens uppenbarelse i Hes 1:4-28. Vi läser om Herrens kallelse till Hesekiel i 2:1 – 3:11. Vi läser om Hesekiels djupa bedrövelse i 3:14-15.

Att få kallelse att bli och vara Herrens profet är oerhört stort! Men denna storhet belönas inte med denna världens tillrop – den får sin belöning genom närhet till Herren.