Villig till förnyelse

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Rom 12:2

Behöver jag och du förnyas och vad innebär det?

Jo, det innebär att vår inre människa, Anden, tillåts leva och växa och påverka våra tankar och handlande så att de blir allt mer i överensstämmelse med vad Gud vill.

Jesus är vår frälsare – Han är den enda grund vi kan bygga på! Men Jesus är också vår förebild. Jesus är avbilden av Gud. Gud är fullkomlig! Gud gjorde människorna till sin avbild…

Förnyelse, är Andens ständiga arbete med vårt jag – ett livslångt pågående omdanande. Vi tackar Gud när Anden åstadkommer förnyelse – även om det gör ont. Gud älskar oss visserligen varken mer eller minder – beroende på hur långt vi kommit i vår förnyelse. Men det är ändå varje kristens naturliga mål att växa i sin tro: Att låta sig förnyas.