WOW – frid med Gud!

När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. (Rom 5:1)


Kanske är det just detta du behöver fästa din uppmärksamhet på just nu! 

Livet är inte perfekt. De flesta av oss har en eller flera taggar i köttet. Taggar som hos Paulus kan komma som skydd mot högmod 2 Kor 12:7. Men också taggar i form av dess motsats – missmod över oss själva. Men dess taggar – skall vi lära oss – har ett syfte. Inte att skilja oss från Kristus, utan ständigt påminna oss om vårt behov av Honom.

Vi får ha frid med Gud. Inte baserat på vårt eget agerande, utan på vår broders, Jeusu Kristus.