Yoga och synkretismen

Men se till, så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem.

5 Mos 11:16


Att yoga kommer från Indien är väl de flesta medvetna om, några känner säkert till att det i botten finns “något religiöst”.

Men det är inte bar en religion som i grunden bygger upp yoga, utan minst två – hinduism och budsim. Därmed är yogan en synkretistisk religion. När vi i väst sedan lägger in vår mer eller mindre andliga värderingar, blir yoga ytterligare en fördjupning i synkretism och andlig villfarelse. En ny religion, som utlovar löften om både kroppslig och själslig fullkomning – för det är just det det är frågan om: Att sammanfoga – hitta balansen, fullkomningen, gemenskapen av allt mellan jaget och universum.

För en kristen är detta som att “gå över ån efter vatten” – ja än värre! Läs bibelversen ovan.

Som kristna kan vi självklart må dåligt! Vi kan drabbas av sjukdom, både på det psykiska och det fysiska planet, detta är inte onormalt och får  inte ställa som någon form av diagnos på vår andlighet! Men att söka hjälp för detta i yogans kropp och tanke utövningar är inte rätt väg.

Som kristna vill vi självklart må bra, i vår stressade och teknokratiska värld. Men inte heller ur denna aspekt – en form av förbyggande aspekt – kan yoga tillföra något positivt. 

Vi når inte kontakt med vårt ursprung – dvs Gud – på annan väg än genom Jesus Kristus. 

Endast i Hans sår blir vi helade – när vi låter Honom bli ett med oss. Dvs genom nådens oförtjänta frälsningen, kommer vi i balans med vårt ursprung – Gud, Han som också är Fadern – Skaparen till universums både storhet och micro.

Vi får vila i Kristi försoning, sådan vi är – även om vi mår dåligt, eller känner oss operfekt! Världen – kan vi uppleva – sätter krav på perfektion. Jesus önska för oss är att vi kommer till Honom och känner tillit till Hans kärlek och nåd.