Om & Kontakt

Denna sida öppnade sitt första fönster vid årsskiftet 2007/2008. Vad sidan handlar om framgår av namnet: “i Kristus”. Med sidan vill jag berätta om min förståelse av vad tro på Jesus Kristus och Gud innebär.

Sidan är säkert inte i alla stycken helt teologisk korret. Men vad som är teologiskt korrekt har – å andra sidan – varierat över århundraden, från teolog till teolog och samhälleliga strömningar. Teologi har inte alltid byggt på Bibelordets egna och ofärgade budskap.

Det jag försöker berätta här är alltså inte grundat på teologiska studier, utan på livet i gemenskap med Gud. Detta är bara möjligt genom tro på Jesus Kristi offer och Andens närvaro. Självklart har livet inte alltid varit helt rak väg, utan diken. Men Gud har, genom Andens kraft, alltid fört mig upp och åter till vägen när jag snubblat.

Min önskan är att jag med sidans inlägg på något litet och enkelt sätt skall kunna styrka dig, trösta dig och räcka dig en broderlig hand på din vandring.

Mitt namn är Bertil Rosenius. Jag är född 1954 och uppvuxen i Jönköping. Jag är döpt och konfirmerad i Sv. Kyrkan. Då jag 1968/1968 var med i kyrkans konfirmationsundervisning förtydligades och förstärktes min tro på Gud och jag ledde kort tid där efter fram till min frälsningsupplevelse. Detta skedde i samband med ett möte i ÖMs regi. (ÖM är en förkortning av ÖrebroMIssionen, som numera är en del av EFK.) I dåvarande ÖM-församlingen i Jönköping – Korskyrkan – vuxendöptes jag också något år senare.


Vill du kontakta mig går det bra vi e-post till: bertil.rosenius@ikristus.se