Integritetspolicy

Så påverkas Din integritet på denna sida?

  1. Historik
  2. Räknare
  3. Kommentarer
  4. Länkar
  5. Begäran om radering
  6. Lagrade uppgifter på denna sida

Historik

Din webbläsare kan komma att spara uppgifter om att Du besökt denna sida. 

Besöksräknare

Denna sida har en dold räknar, för sidans utvecklingsarbete, den sparar Din IP-adress.

Kommentarer

  • Genom att skicka kommentera via sidans kommentarsfält lagras:  Vad Du skrivit, namnet Du uppgett, e-post adressen Du angivit och den IP-adress som kommentaren skickats från. Informationen lagras på denna sida.
  • Genom att Du kryssar i ev ruta, för att spara namn och e-postadress, under kommentarsfält, sparas dessa uppgifter som cookies på Din dator.

Länkar

Då Du klickar på länkar förflyttas Du till andra sidor, med ev annan syn på integritet. Då gäller den sidans policy. Läs den!

Begäran om redering

Du kan begära att Dina kommentarer, med namn och e-postadress och IP-adress raderas från denna sida. Skriv till: info@ikristus.se

Lagrade uppgifter på denna sidan

Inga lagrade data på denna sida lämnas vidare!