“Jobbigt” att be?

Jag måste erkänna – ibland tycker jag det.

Ibland har jag så mycket jag “måste” (vill) göra, att det tar emot att ta tid för bön. Å mitt under min bönestund irrar plötsligt tankarna iväg i andra banor och jag upptäcker att jag rabblar av gammal vana. Ja ibland till och med att jag inte vet var i mitt bedjande jag är. Eller än värre… Idag upptäckte jag att jag bad “Guds dagliga välsignelse” över några som varit döda i flera år.

Tänk att vi – eller i vart fall jag – kan ha så svårt för att mobilisera tid och kraft för bön – denna fantastiska möjlighet vi fått som gåva.

Tänk om Gud skulle reagera som jag, inför bön.Han har ju lyssnat till tusentals böner samtidigt – dygnet runt – i tusentals år… och ofta samma delvis oengagerade böner.

Tänk om vi inte skulle ha möjligheten be eller vetat att bedjandet är lönlöst.

Men nu är det inte lönlöst! Gud lyssnar till allas böner. Bönen är inget påtvingat, men en möjlighet! Om vi inte förstår det så, måste vår första och innerliga bön bli: Gud, lär oss bedja! 

Finns det hopp för världen?

Nej! Men det finns ett underbart hopp för människan – när hon vänder sig till Gud.

“Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”

Luk 21:26-28


Självklart får vi inte ge upp världen! Medan begreppet “rädda världen”, allt mer börjar känns som en utopisk hypotes, får vi inte glömma våra medmänniskor och deras lekamliga och andliga hälsa. 

Att börja punkta upp alla hot som seglar upp vid den närmande framtidens horisont är bortkastad tid – om man inte behöver väckas förnekelsens koma. Men där med är det inte det verkliga slutet vi ser, utan den verkliga upprättelsen. Vi är påväg mot den tidsmässiga punkt då Guds globala förvandling kommer att äga rum. Jesus skall komma åter, upprätta ordning enligt Guds kärleksfulla vilja och införa ett kommande tusenårsriket.

Därmed är det vi nu kanske kan uppleva som hopplöshet, inte vad det ser ut att vara, utan något Gud själv – genom sin Son – kallar för födslovånda, inför det ny.

När vi nu förstår det så – att det handlar om födslovåndor – vad är det då som skall födas? Jo, det som redan nu har liv, skall födas fram i ljuset. Dvs den nya världen, med den av Gud frälsta människan skall födas fram.

Som frälsta har vi därmed inget att oror oss för. Gud har, genom sin Ande, den stund vi blev födda på nytt, befruktat oss till att födas in i den nya världen – vi är all Guds barn, eller: Vi är Guds foster, i den kropp som nu omsluter oss.

Oavsett vad framtiden annonserar, oavsett vad som drabbar kroppen, är vi de mest tryggaste människor som finns! Vi har inte världens afton framför oss, ut Guds frälstas morgon. Detta faktum, denna möjlighet, måste få predikas – medan tid ännu är!

Bön för Sverige – en bön för alla andra

Jag har en bön för vårt land: Att landet skall vända om till Gud!

Jag ber att Gud skall väcka all kärlek som stelnat och allt av teologiska “teknikaliteter” och försök till nydanande av Bibliska redan fastställda ordningar.

Jag ber för Sverige att vi skall bli ett föredöme, enligt Guds märke och mått. Att folken runt omkring oss skall “tvingas” fråga: Vad har hänt med Sverige? Och att det som hänt skall peka på Gud.

Sverige har varit ett framgångsland. Men politikerna har förkastat Gud och själva tagit åt sig äran. Den självpåtagna ärans väg, är en väg mot undergång – om den får fortsätta grassera fritt.

Jag ber en bön för landet: Att Gud på nytt skall få bli landets ledare – till frälsning för andra.

Bli andra till fall

”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?” ”Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Ur 1 Mos 3:1-4


Vad innebär det att bli: “Andra till fall”?

Ja, det första vi kanske tänker på kan vara att lura andra, genom att sprida direkta lögner. Men det innebär också att genom muntlig eller skriftlig manipulation förvanska sanningen, så det som är sant framstår som tvivelaktigt och till slut som lögn, medan det som är osanning blir sannolikt, för att slutligen uppfattas som det rätta och sanna.

Detta är inget nytt. Detta har i alla tider varit lögnens faders sätt att arbeta. Att aktivt och medvetet skaffa sig lobbyister – liberalister – som tränger in i kretsen av oss troende för att försöka få oss att – utan att vi märker det – sakta och stegvis vika av från Guds väg. Den absolut vanligaste argumentet man gömmer sig bakom i detta är utnyttjandet – och därmed kränkandet – av kärlekens sanna natur och innebörd. 

Den allra första i mänsklighetens historia som lobbade var orm: “Skulle Gud ha sagt så…?” Dvs. han kallade inte Gud lögnare, utan fick Eva och Adam att tro att det var de själva som missförstått Gud.

När sedan Eva och Adam börjat tvivla på sin ursprungliga uppfattning av vad Guds sagt och menat, började ormen förklara varför inte Gud kunde avsett det Han sagt så som Han sagt det och så som Eva och Adam uppfattat det: Det fanns ju inget ont i att äta av trädet. Det innebar ju bara ett positiva framsteg. Människorna skulle ju få leva ut och bli än mer lika Gud. Det var väl inte fel.

Så ledde ormens manipulation – inte genom skrämsel eller hot, utan genom “oskuldsfull” argumenterande – hela mänsklighet till fall. En argumentations modell som lobbyister ständigt för segrande fram, då man skamlöst, med kärleksbudet som vapen, för sitt resonemang steg för steg till den punkt där sanningen blir lögn och lögn blir sanning. 

Vänner, det är dags att bestämma sig vart vi som kristenhet i Sverige vill höra hemma: I Ordets värld eller i HBTQs värld.

Skatten och pärlan – vs himmelriket

Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern.

Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den.

Matt 13:44-46


I liknelserna ovan talar Jesus om himmelriket i form av ekonomiska värden.

Självklar menar inte Jesus att vi skall göra denna värdering bokstavligt. Vi vet inte vad skatten eller pärlan var värd. Vi vet inte vad männen det talas om hade för ekonomiska resurser. Det är inte värdet som sådant, i specifika kronor och ören det handlar om, utan om männens vilja att offra allt, för att få det de funnit.

Jag tror att vi som funnit himmelriket behöver känna in och tänka till och bestämma oss själva inför dessa liknelser: Är jag, är du beredda att ge allt för att behålla det?

Jag menar mig inte att vara profetisk – att ha ett profetiskt uppdrag – med detta inlägg. Men jag upplever starkt, genom Andens tilltal just nu, att vi måste vara beredda… Vi måste förstå vad himmelriket är för oss, i förhållande till det vi har här och nu, i denna tid och i den nu rådande världsordningen. Allt kan förändras snabbt! Vad har vi som binder oss? Finns det något som är viktigare än himmelriket – som vi inte är beredda att offra – om vi ställs inför ultimatum?

Vågar du?

Jesus lade fram en annan liknelse för dem: “Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

Matt 13:31-32

Vågar du göra med himmelriket,
vars entré är Jesu Kristi nåd och frälsning,
som mannen gjorde med senapskornet,
plantera det i ditt hjärtas trädgård? 

Det kommer att växa och förändra allt,
om du tillåter det.

En Kristi rökelse

Men vi tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg…

Ur 2 Kor 2:14


Vilket underbart Ord att få och att få dela!

Det är inte jag och mitt, inte vi och vårt, som skall gå fram med personliga segrar – det är Kristus som skall göra det. Därför gör vi bara frimodigt vad Han ber om, utan att vända oss om och räkna in resultat. När vi låter våra liv bli en hälsning från Gud, behöver vi inte skämmas, men skall inte heller förhäva oss – oavsett vad som händer.

Att kämpa

Om inte Din undervisning var min glädje, skulle jag gå under i mitt lidande. Jag ska aldrig glömma Dina befallningar, för genom dom ger Du mig liv.

Ps 119:92-93


Hur vinner vi striden mot världens förförelser, som ständigt möter oss? Gud har inte lovat att vi skall vandra vår kristna väg utan att möta dom! Så vi måste vara beredda på dom och inte låta oss inledas i dom – inte tillåta oss öppna upp för dom.

Detta innebär inte att vi inte kan hindra dom komma mot oss, men vi måste hindra dom att stanna, vi måste låta dom passera.

Jag tror att den största faran med förförelser är att vi tror att vi kan hantera dom. Vi menar att vi kan tilllåta oss släppa dom en bit in på livet. Vi bestämmer oss omedvetet: “Det är ok till en viss gräns – hit men inte längre!” Det betyder att vi tillåter en viss nivå av dess frukt att realiseras. Problemet blir att när den nivån är uppnåd, skjuter vi lätt gränsen framåt – en liten bit i taget, vi tillåter oss: “Tänja lite på gränserna och lite till osv.”

Att kämpa mot världens förförelse, innebär att inte tillåta oss sätta några egna “gränsvärden”, utan att bestämma oss för att det är Guds Ord som gäller. Vi måste ställa diagnos och sätta benämning på handlanden utifrån de benämningar som Ordet sätter.

Detta betyder inte att vi inte kan komma att falla! Detta betyder  inte att vi skall bedöma och döma andra som inte delar vårt förhållningssätt. Att leva är mer komplicerat än att sätta upp knivskarpa gränser – i all synnerhet för andras aggerande. Men det handlar om att jag och du förstår och erkänner de Bibliska reglerna och arbeta för att hålla dessa. Det handlar om att kämpa för att upprätthålla Guds undervisning och befallningar och att inte på nytt göra om Evas och Adams uppror – att förkasta det som är Hans vilja.

Det gäller att våga läsa Guds Ord och att tillämpa Guds Ord. Inte börja anpassa det till världens ord – då blir jag och du, församling och samfund och slutligt hela kristenheten själv förvirrad, svag och slutligen också förvirrande – både för varandra, inför för den värld där vi skall uppträda som salt och ljus.

Förnekar vi Jesus?

Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen.

Matt 10:32-33


Har du tänkt på att man kan säga mycket utan använda ord? Kroppsspråket talar: en isande blick, en förolämpande fnysning, en i missnöjdhet rynkande panna, ett värmande leende, osv.

Utan ett enda ord kan vi uttrycka en uppsjö av känslor. Vi kan vara riktigt tydliga, utan att använda ett enda ord – nicka bejaka eller skaka nekande på huvudet.

Vi kommer också med vårt handlande – utan att vi säger något, eller med kroppsspråket uttrycker oss – bejaka eller förneka vår tro på Jesus Kristus.