Ett enda steg till

Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 

Matt 6:7


Ibland är det just det vi behöver koncentrera oss på: Ett enda steg

Inte försöka se hela livet planlagt, med rutor inför varje livsrad, där vi kan sätta en bock för delmålen vi skall fullborda och passera – utan bara greppa möjligheten att ta ett enda – om än litet – steg till.

För världens människor, som saknar ett evigt hopp och ett slutligt gott att vänta på, kan det vara den enda tröst de har, att se så långt som möjligt framöver av livet: planera, förbereda, tillrättalägga – de har bar sig själva och sin närmaste tid. De måste ta till vara…, får inte missa… Livets mening blir att finna livets mening. Då går det inte att ta enbart ett steg i taget och lita på att det räcker – att orka vila, när livet tycks kommit i någon form av dödläge, stagnerat och tycks vara på väg att “gå sönder”.

Du och jag, som funnit livets mening – att leva när Gud i nuet – behöver inte uppleva att vi famlar i mörker, även om vi just nu bara lyckas ta ett steg till.

STÄRK ER TRO


Herren har talat till med mig – 23 juli 2021 – och jag måste få dela det med dig, trots att klockan just passerat midnatt och ett nytt dygn nyss börjat.


Jag var ute i trädgården vid halv tiotiden nu i kvällen och “jagade” sniglar, samtidigt plockade jag några körsbär, från en gren som hängde ned i lagom höjd för att plockas – tyst, stilla, fridfullt.

När jag gick där och njöt av friden och friheten talade plötsligt Herren och Hans budskap var – sammanfattat med mina egna ord:

”Stärk er tro! Lär er Ordet och att lyssna till Anden. Lär er se igenom och bakom skeden som måste komma, ni måste vara införstådda med vem som ligger bakom. Förbered er, bli ännu mer ett med mig, i allt ni gör. Ta vara på den fridens tid som är kvar, för att bygga upp er tro. Skjut inte detta på framtiden. Lär er också att uppmuntra, uppskatta och värna om varandra – på livets alla plan.” 

Detta är en enkel, men oerhört allvarlig hälsning, som jag inte kan försumma att dela med mig av. Den innehåller ingen kritik, inga doms ord, utan är en kärleksfull uppmuntran från vår Far, som ser in i framtiden och i skeden och som vet vad som är nödvändigt för dig och mig. 

Ett tecken

Profeten Hesekiel berättar – (Hes12:1-6):

Herrens ord kom till mig:

”Män­niskobarn, du bor mitt ibland ett upproriskt folk. De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom de är ett upproriskt folk. Människobarn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen, vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske ska de då inse att de är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du skulle gå i landsflykt. Ge dig i väg på kvällen så att de ser dig, så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen och föra ut bohaget genom den. Lyft sedan upp det på axeln inför deras ögon och för bort det när det har blivit mörkt. Täck över ditt ansikte, så att du inte ser landet, för jag gör dig till ett tecken för Israels hus.”

Frågan som kommer till mig, när jag läser detta är:

Är Sveriges kristna – jag och Du – ett tecken inför andra? Lever vi så andra söker sig till Gud och frågar vem är er Gud? Eller är det vi som frågar dem och tar efter de andra, så dessa tänker: Om de kan leva som oss, varför då bry sig om deras Gud, när också de följer våra gudars mönster och måttstockar?

Frestelser och prövningar

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer Han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut. (1 Kor 10:13)


Ibland finns det risk att vi sätter likhetstecken mellan frestelser och synd, och vi kan känna oss nedslagna för att vi “kommit i frestelse” – precis som om vi genom att hamna där, inte skulle vara riktigt frälsta. Men inget är mer fel!

När Gud tillåter frestelsen komma, är det för vår skolning, en inbjudan till träning inför kommande kamp – och kamp måste vi alltid vara beredda på. Som vanligt i vårt kristna liv är Jesus själv vår förebild.

Det första Jesus, genom Guds Ande får uppleva efter sitt dop, är 40 dagar av intensiva frestelser. Vi kan tycka att vi kan bli “svårt ansatta” ibland, men jag är fullkomligt övertygad om att ingen av oss någonsin har eller kommer att drabbas av vad Jesus ansattes för under dessa dagar. Detta gäller både med hänsyn till vad Han frestades av och den påträngande kraften i dessa frestelse.

Att vi blir frestade är alltså ingen synd i sig och inget att bli nedslagen av. Men vi behöver vara medvetna och beredda på frestelser – de tillhör livet! 

Kanske skall vi lära oss undvika dem, kanske är det en av Guds avsikter med dem, dvs att vi skall lära oss undvika vissa situationer. Men vi behöver förstå att frestelserna – då Gud tillåter dem – kan ha ytterligare avsikter: De är våra “träningspass” – om Gud tillåter dem! När vi förstå detta kan vi tacka för dem. De bygger upp ett behov, av att på en ännu mer intensivt sätt söka Herren – för det är ju i Honom och i Hans närhet och kraft vi skall finna en utväg ur dem och uthärda dem.

Två herrar

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. (Luk 16:13)

Det är absolut grundläggande att förstå det uppenbara i vad Jesus säger. Den första herren är Herren Gud, de andra är Djävulen.

Den första herren – Gud – är kärlek, den andra – Djävulen – är ondska och ha-begär. Djävulen är fullkomligt gränslösa i sina försök att nå sitt mål – stjäla vad Herren Gud skapat.  När Djävulen inte får vad han vill ha, är han uppslukad av tanken att hellre förstöra det än att låta det vara – fullkomlig ondska. Lika genomsyrad av kärlek som Gud är, lika genomsyrad av ondska är Djävulen.

Och ingen kan tjäna både Gud och Djävulen – människan måste bestämma sig för i vems tjänst hon verkligen vill vara. Att mena att man “inte tjänar någon” är inget val. Gud måste man välja att tjäna.

“Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” (Joh 3:18)

“Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.” (Joh 5:24)

“Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.” (Apg 4:12)

Människan är från begynnelsen – dvs utan Jesus – redan dömd. Men överlåten till Jesus, övergår hon till att inte drabbas av domen. Så låt oss nu – när Jesus har frälst oss – förstå att bruka vårt liv i tjänst för Gud – vi kan inte tjäna två olika rikens Herrar.

Ge inte upp Sveriges suveränitet

Sveriges folk måste varnas för att “sälja ut” sitt land i utbyte mot fred, med löfte om både lekamlig och själslig mättnad.


Landets (Sveriges) suveränitet – det som landet fått av Herren Gud – kommer att begäras att bli uppgivet. Det kommer att ske via förhandlingar, utan regelrätt krig, men under hot av militärt agerande genom uppvisande av militära styrkor.

Det kommer krävas att landet ger upp Gud. Motparten kommer att locka med mat och framgång, liv istället för död och ett nytt land i utbyte mot det Sverige, som Gud “skulle ha gett er…”. Detta bud kommer framförs med hånfullhet och Gudsförakt. Där Gud förklaras vara en gud av andra gudars slag – en religiös fantasi – som inte förmår rädda i det verkliga. Motparten kommer peka på andra länder, vars gudar inte stått dessa länder bi, inför motpartens agerande.


Pröva detta ord. Jag känner mig skyldig att dela vad jag upplever som tankar från Herren, under morgon stunden den 12 juli 2021.

Dela det gärna med andra.

Länkadressen hit är: https://ikristus.se/ge-inte-upp-sveriges-suveranitet/

/Bertil Rosenius

Förberedd – NU!

Det pågår förberedelser som skall leda fram en kommande ny världsordning. Det som sker är flera, till synes isolerade skeenden, som kommer öppna upp för ett välkomnande av Antikrist.


Det jag skriver nedan handlar inte om när uppryckande sker. Det handlar om den situation, den tid, vi lever i här och nu.

Före vedermödan – den största nöd som vår värld någonsin upplevt – kommer det finnas en tid av stor oro och skakningar på många olika områden. Dessa skakningar är händelser som kommer bana väg för en överhängande och till synes ofrånkomlig samhällskollaps, en ny världsordning och för ett allmänt accepterandet Antikrist som “frälsare“.


Jag har skrivit detta förr, men gör det igen. Redan nu, måste vi alltså vara förberedda inför dessa primära men reella vibrationer – som inte är vedermödan, utan varningar – upptakten – inför dess kommande.

  • Vi får inte stå som ett frågetecken, när din matvaruaffär har stängt en vecka, för att den inta kan ta emot betalning. 
  • Vi får inte stå med tank i bilen helt tom, när du har brått, måste åka iväg och tankautomaten inte accepterar ditt kort.
  • Vi får inte stå oförberedd, inför det vi som “läsare” vet skall komma.

Just nu talas det mycket om IT-attacker. Många förfäras över att några kan lyckas göra så här och att det kan få sådana konsekvenser: 

Är det inte “samhället” sak att skydda oss mot detta?

Men nej! Allt kan inte samhället skydda oss från. Inte ens den mest välutrustade stat, med en högteknologisk och stark arme, kan skydda alla mot allt. Coronans globala effekter borde vare en ögonöppnare. Man kan inte förbjuda, eller sätta lås för: pandemier, ekonomiska krascher, vädrets svängningar, stormakters militära upprustning och sinneslösa despoter osv.

Tar DU till DIG dettahur agerar DU?

Vilka reella konsekvenser kan just DU drabbas av och i vart fall försöka bygga upp ett försvar emot?

Att inte kunna köpa mat, eller ta dig dit du ska, är bara två ytterst verklighetsnära och allvarliga sanningar du kan komma att ställas för innan du ens läst detta inlägg till punkt. Det är inget vi kan skjuta upp, för att tänka på senare – när det väl sker är det för sent att agera. När maten inte går att köpa. När vatten bara finns att hämta i en tank, i en bit bort – hur och med vad skall du hämta det? När drivmedel plötsligt inte går att få fatt i, vad gör du då?

Dessa skeenden kommer inte att förannonseras i tidningar, via e-post eller via andra kanaler: 


Strömavbrott kommer att göras på din anläggning

den:... mellan kl:... och kl:...


Enda sättet att kunna hantera detta är att inta beredskap NU!  Det gäller att inte bara förstå att vi bör förbereda oss, utan verkligen förbereda oss – NU!

Vår Andliga Gudstjänst

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Rom 8:1-3


När det här talas om vår Andliga Gudstjänst, är det inte frågan om bara möteskulturer eller andra kyrkliga sammankomster. Det är heller inte frågan om uppdelning av min tid, om att forma en viss del av den, till Gudstjänst. Den Andliga Gudstjänsten är en “hela-livet-tjänst”. Till denna tjänst viger jag hela mitt liv: Min tid, mina äganden, mina möjligheter, mina tankar osv.

Ett första steg i denna “hela-livet-tjänst” innebär att jag medvetet  avhåller mig från att lockas med i världens andligt fördunklande och kvävande tankesätt, vilket är orsaken till mycket av tidens levnadsmönster. 

Jag ger vidare tid åt Anden, att omforma och förnya mina tankar, så jag kan pröva vad som är från Gud och inte. Först och främst gäller denna gåva mig själva. Vad är det som kommer från Gud i det jag tänker och vad är det som kommer från min egen vilja? Det är inte så att första tanke vi tänker per automatik är från Gud – när vi blivit frälsta. Guds Ande har fött oss på nytt, men vi måste låta oss omformas och lära oss lyssna in Guds Andes röst.

Genom hela denna “hela-livet-tjänst” måste jag också vara på vakt mot mitt ego. Jag får aldrig ha höga tankar om mig själva, eller döma andra utifrån min plats – min nivå – i Andens omskolningsprocess. Jag är i Kristus en ny skapelse i och genom  Guds nåd och Hans Andes nyfödande – inte från någon egen skapad position. Om Gud vill bruka mig, genom och för sin Andes verk och gåvor, är det nåd att få vara brukad, inte en plattform för mitt eget bedömande, kritiserande och dömande av andra.

När jag kommit så långt, i min förståelse av mig själva och min plats i Guds rike, har Guds Ande en ingång i mitt liv och min vardag, att bruka mig enligt Hans vilja.

Det är “superviktigt” att Anden får platsen i allas våra liv, för att bruka oss, i var och en sin specifika “Andliga Gudstjänst”!   

Räddaren – vem är det?

Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 

1 Tess4:17

Det är tyvärr mörka bilder som basuneras ut ang. framtiden. Vi lever ständigt under hot om krig, pandemier och ekonomiska krascher – dessa skall och kan vi försöka skydda oss mot. Ett upprustat försvar, större försiktighet avs våra sociala kontakter, genomtänkt personlig ekonomi osv. Det finns vissa möjlighet till “självförsvar” mot allt detta. Men mot miljön och naturen…? 

När vinden sliter sönder människor hem och hus. När värmeböljor utmattar och släcker liv. När regn dränker och torka bränner upp vår mat. När naturens krafter blir oss överväldiga – vem räddar oss då?

Scenariot och frågeställningen kommer allt närmare. Vem har svaret på människors fråga: “Vem räddar oss nu?”

Svaren är inte FN, eller EU, eller någon annan organisation eller någon världslig frälsare. Dessa lösningar och svar har ingen reell kraft – lockande för en kort stund kanske – men inte för en slutlig evighet. De är alla ändetidens antikristliga luftslott. 

Svaret – det enda – har du och jag. Vår frälsare, Jesus Kristus, är den enda och reelle frälsaren. Gud har inte lovat någon “guld och gröna skogar” i detta liv. Ända sedan Adams tid har människor mött både livets goda och livets onda – som frälsta är vi inte undantagna. Men på oss som tror på Jesus Kristus skall med rätta en gång appliceras uttrycket: “Slutet gott, allting gott!”

För oss är inte krig, pandemier, krascher osv början på något slutligt värre, för oss är detta – om detta än också drabbar oss – början på något nytt, något gott och det fullkomligt fullkomliga.

Trösta därför varandra med dessa ord.

1 Tess 4:18

Förringa inte påverkan från de som förringar Gud

Vad händer med ett land, om landets kristna (frälsta) tror att landets lednings agerande i förhållande till Guds Ord, inte påverkar landet? Om landets kristna inte bryr sig om vem som styr – och hur?

***

Tror vi som frälsta inte på andliga makter – Guds makter och Satans makter?

Jesus talar om Guds makter när Han är i Getsemane, Matt 26:53: "...tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar?"

Bibeln varna för Satans makter, ex i Upp 12:9: "Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom."

Även om modernismen avfärdar “tomtarna och trollen” som vidskepelse, existerar Guds och Satans makter och kämpar i det osynligt, runt om oss. 

Vi får därför inte tror att vi som kristna kan överlämna åt landets ledning att handla som de vill – när vi har möjlighet att påverka vilka de är. Vårt lands lednings agerande kan öppna eller stänga “andliga dörrar”. 

Guds Ord är vårt rättesnöre. Att förkasta Hans Ord är att förkasta Gud. Det är i sin tur att öppna upp och bjuda in Satan. Det finns inget andligt vacuum. Det sekulära samhället existerar bara teorin. I den andlig realiteten är talet om det sekulära samhället Bedragarens mest förförande och förödande lögn. Och när man avhänder sig Guds beskydd, vem skall då skydda?

Detta är inget partipolitiskt inlägg – det är mycket djupare och allvarligare än så! Vi ser och bävar över vart Sverige är på väg. Sverige behöver engagerade kristna, som förstår att på bred front reagera och göra något åt det – inte bar sucka och “två sina händer”, när vi får “bollen”.