Små förändringar

Tro inte det är fel på din dator eller mobil om du tycker sidan ser lite konstig ut mot vad du är van vid. Jag har gjort att par små förändringar, för att det skall bli lättare för mig att administrera den, då jag också administrerar en grupp på Facebook – “Sann Kristen Tro NU”. … Läs mer

Kristus – utan krusiduller

Rom 8:1) Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Fil 4:7) …Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan ochera tankar i Kristus Jesus. Gal 2:20) …nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i … Läs mer

Gemensamma nämnare och mål

Behöver detta krocka? Nej, det får inte krocka! För om man bara har en minsta gemensamma nämnare för kristen gemenskap och saknar ett gemensamt mål, blir det fel. Den gemensamma nämnare är självklart Jesu Kristi nåd och frälsning – Amen! Men också målet är klart uttalat: Målet är att ni ska leva värdigt Herren och … Läs mer

Tungotal

Talet om Anden och tungotalet är starkt förknippat. För några något solkart, för andra något diffus, medan några känner sig besvärade. Jag är ingen teolog, så jag skriver om min erfarenhet. Tungotalet är för mig ett bönespråk. Det händer att jag upplever att jag skall be för något jag inte känner till. Hur skall det … Läs mer

Anden är, Jesus var

Rubriken kanske förvånar? “Jesus är vår frälsare, vem är viktigare för vår nåd och relation med Gud?” Sant, om vi bara gör halt vid frälsningen, men vi skall vidare. Vad innebär frälsning? Jesus säger: “Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av … Läs mer

Helgad & helgelse

Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen. 2 Thess 2:13 Att vara helgad betyder att vara utvald av och för Gud. Man kan förstå det som ett annat ord för frälst. Genom … Läs mer