Ambassadörer

Ni är världens ljus… Inte (heller) tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

ur Matt 5:14-16

Helgen är slut och vi blickar framåt.

Vi är ju ljus! Genom vår sätt att vara, kastar vi ljuset på Gud. Vi är ambassadörer! Inte för vad som helst, inte för vem som helst, utan för Fadern! Agerar vi med detta i tankarna? Vår lön är inte mera av världen. Vi är tända, men inte för att ta för oss, utan för att ge ut, det kan vi göra på många sätt.

Vi har all en plats att lysa upp – låt oss hitta den!


Lämna en kommentar