Bertil Rosenius

Trons bön

Jesus svarade dem: “Detta släkte som inte vill tro! Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er?  Han svarade: “Den sorten kan bara drivas ut med bön.” Mark 9:19, 29 Tron till helande är en gåta. Jo, det finns de som påstår sig...

Fortsätt läsa …

Vakenhet

Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla....

Fortsätt läsa …

Hårda hjärtan

När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke, och de skrek, för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sade till dem: “Var lugna. Det Är Jag. Var inte rädda.” Sedan steg han upp till dem i...

Fortsätt läsa …

Tillåt Guds ljus

”Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att de som kommer in får se ljuset.  Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker....

Fortsätt läsa …

Omvändelse – helgelse

De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig. Mark 6:12 Vad är omvändelse?  Vi kan ha många förklaringar av ordet, det är inte säkert det betyder samma sak för alla. För mig handlar det om försöka låta mig formas mer och mer så som Gud vill ha mig. ...

Fortsätt läsa …

Rör vid Jesus

Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Mark 6:56 Texten ovan får mig att i mitt inre...

Fortsätt läsa …

Ett levande hopp

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds...

Fortsätt läsa …