Att mista sitt liv

Jesus sa: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det.” 

Luk 9:23-24

För mig har dessa ord tidigare handlat om martyrskap, att bokstavligt mista livet för sin tro på Jesus Kristus. Nu börjar jag se dem mer bildligt. Orden “varje dag” fick mig att se stycket på nytt sätt. Vi kan inte bli martyrer varje dag. 

Det liv vi var dag skall mista är inte vårt fysiska liv, utan jagets liv. Egoismen som sätter oss före Gud och lovar: “När detta är klart, skall jag ta mig tid med Dig”.

Det som kommer före Gud kan vara affärer, den egna välfärden, hobbyn… Att vinna vad man vill vinna och först därefter fråga vad Jesus vill.

Den som gör så, kommer mista allt.

Nej, vi måste dö bort från jaget – bit för bit – och sätta Jesus först. Detta är vårt  kors. Att bejaka att inget vi bygger har evigt värde. 

Först när vi bygger efter Jesu vilja och ledning får livet evighetsvärde. 

Lämna en kommentar