Bedrövad?

Varför så bedrövad, min själ, varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Ps 42: 12

Bedrövelse är något vi behöver ta kontroll över – med Guds hjälp. 

Förstämning, rädsla, uppgivenhet bryter ned oss och begränsar oss. Vi måste tänka – när sådan drabbar oss – att vi alltid har Guds slutliga seger att lita på. Detta är en övertygelse, den måste få bli starkare än känslor. Den övertygelsen får oss att hålla ut – trots prövningar.