Du väljer din troför tror gör alla

Men Jesus sa till Petrus: “Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.”

Ur Matt 16:23

Kanske säger du att du skulle vilja tro på Gud, men inte kan.

“Men”, säger jag, “ser du inte hur hela skapelsen vittnar om Guds existens. Lyssnar du inte till människors vittnesbörd om erfarenheter av Gud.”
“Jo”, säger du: “Men vetenskapen dementerar ju skapelsen och hävdar att allt blivit till i en stor Big Bang”.

Vetenskap, på detta område, är människotankar, antagande och teorier som inte ens vetenskapen själv kan lägga fram hållbara bevis för, ändå du väljer att tro på dessa teorier. Alltså är din tro något du valt – en tro byggd på människotankar. Jag bygger min tro på vad jag ser i skapelsen och på miljontals människors och egna erfarenheter.

Jag väljer att tro på vad jag ser och upplevt. För mig är det omöjligt att förneka Honom.

Lämna en kommentar