En enda väg

“Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.”

Joh 14:6-7

Detta är Jesu svar på Thomas fråga “Vart går du, var är vägen dit?”

Thomas kallas traditionellt för “tvivlaren”. När jag tänker på honom ser jag en försiktig man, en som är analyserande och noga med sanningen. När Jesus svarar Thomas är han därför mycket klar och entydig. Det finns bara en väg!

Du och jag måste vara klara över detta, både inför oss själva och inför andra. Jesus – ingen annan – är vägen till Fadern! Vad än teologer och kristna ledare säger om andra religioner, att dessa är andra vägar till Fadern, talar de LÖGN! Hur de än snärjer sitt tal.

Jesus är enda vägen! AMEN!