Den enkla sanningen

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. … Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå… (ur Matt 5: 17-18). Har Jesus satt lagen ur spel – upphävt den! Nej! Han har … Läs mer

“Jag vill tro!”

Jesus sade till honom: “Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.” Genast ropade barnets far: “Jag tror. Hjälp min otro!”. Mark 9:23-24 Berättelsen påminner stark om den kluvenhet många känner inför frågan om tro: “Jag vill tro – men kan inte”. Men vad är det egentligen man säger? Säger man verkligen: “Jag … Läs mer

När Gud kallar

Har varje människa en särskild och personlig sökningstid?  Jesus säger: “Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.” Joh 6:44 Hur skall man förstå detta? Kan inte människan själv bestämma när hon skall komma till Gud?  Enligt Jesu ord … Läs mer

“Är islam och kristendom samma?”

Låt mig först svara kort: Nej!  “Men”, kanske du tänker, “är det ändå inte så att Allah och Gud är samma gud, många teologer, präster och pastorer hävdar ju det.” Svaret på detta blir också: Nej! Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar (Satan)? … Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? 2 Kor … Läs mer

Sluta slingra dig

Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: “Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: “Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?” Han svarade: “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela … Läs mer

Gud kallar på digDu har prövat med yoga, religioner, mindfullness, new age, meditation… utan att uppleva att din oro – ditt sökande – stillats. Någon ropar fortfarande på dig!


Förneka inte den andliga världen

För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. 1 Kor 10:3-5 Man menar ibland att industrialismen tagit död på … Läs mer

Inte dom – befrielse

“Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” Joh 3:17-18 Upplever du talet om frälsningen och Jesus Kristus … Läs mer

Lagar, regler och frälsning

Nu fanns där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sade: “Fyll krukorna med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: “Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. … Läs mer