Gemenskap med Gud

Då sade han till dem: “Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min Far?”

Luk 2:49

Första bilden av hur Jesus umgicks med sin Far får vi i texten ovan, hela sammanhanget finns i Luk 2: 41-52. Jesus hade en nära och ständig relation med sin Far i himmelen. Stundtals i gemenskap med andra, men stundtals ser vi hur Han söker sig avsides, för att vara ensam med Fadern.

Att umgås med vår himmelske Far “på tu man hand” är oerhört viktigt! Har vi inte upptäckt detta ännu, är det hög tid att göra det nu.

Jesus var i behov av enskildhet med Fadern, också du och jag är i behov av denna enskildhet. Den behöver inte var fylld av våra böner, den kan var en stund av tyst inlyssnande. Då kan vi låta tankarna utgå från ett Bibelställe och ledas av Anden.