Hoppas inte Du behöver detta!

Det är inte ofta man önskar att det man skriver inte skall behöva läsas. Men innan jag klev upp ur sängen, strax före kl 03.00 den 21 aug, tänkte jag just så. “Gud detta behövs väl inte?!” Men jag kände att jag skulle kliva upp och sätta mig och skriva.

Ordet jag måste lyfta fram – som en varning – är ordet synkretism. Söker man det i Bibeln tror jag inte det går att finna, ändå var praktiserandet av synkretism vanligt, bland judarna under GTs tid och effekten av detta ser vi gång på gång: Det judiska folket tvingas lida, då man inte håller sig till Gud allena.

Synkretism gjorde man sig skyldig till i flera perioder. Man frestades att blanda Gud med främmande gudar och kom så bort från Herrens plan och beskydd. Herren övergav inte sitt folk! Men folket övergav Herren och Herrens beskydd och man öppnade på så vis åt främmande krafter att komma in för att störa Guds plan.

Synkretism är just detta, att lockas att blanda Gud med gudar. Att öppna upp för andar och försöka mixa dem med Guds Ande – omedveten om att dessa andar kommer från Satan. Ett exempel på detta i vår tid kallas New Age.

Jag upplever hur Gud nu varnar, när intresset för det andliga ökar: 

“Se upp med synkretistiska strömningar! Att något kallas andligt och därför upplevs lockande, betyder inte att det är rent och heligt och leder rätt. Bara Min rena Ande, som Jag givit, och som på alla punkter bekräftar och bekräftas genom Mitt Ord, skall ni tro och följa!”

Till detta kan jag foga Bibelns Ord:

Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. 

1 Joh 4:1

Lämna en kommentar