Jesu Ord

Håll fast: Jesu Ord

Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig. 

Joh 14:23-24

Vi vet inte allt vad Jesus sa, vi känner inte alla Hans Ord. Men jag är övertygad om att genom de fyra evangelierna har vi en grundläggande undervisning. Ja, i flera stycken är det bokstavligt Jesus Ord vi läser och lär!

Vad innebär då: …håller han fast vid mitt ord?

Självklart måste vi förstå det så att vi skall sträva efter att göra som Hans Ord lär – Amen! Men ordet hålla, hålla fast vid, betyder också i sin grund (tēreō): att slå vakt om, att bevara, att beskydda… dvs att inte förändra.

Hans Ord är bildligt talat “svart på vitt”! Vi får inte, vare sig personligt eller som enhet, omtolka dem så att de blir “politiskt korrekta”, eller passar våra önskningar.

Vi kanske inte alltid lever upp till Hans Ord. Men genom att hålla fast vid Hans Ord, påminns vi dagligen om vårt behov av Hans nåd. Om vi omtolkar Hans Ord efter vår vilja och förmåga, kommer nåden mycket snart bli betydelselös.