Okets börda

“Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.”

Matt 11: 28-30

Vår vilja – att följa vad vi tänker är Guds vilja – kan ibland bli en börda. Ofta beror det på att vi springer före Gud, i vår iver att “vara Honom till lags”. Vi släpper in tanken att vi måste producera, för att bli godkända, berättigade av Hans kärlek, få Hans uppmärksamhet och gärna Hans beröm. 

Jesus lyfter av dessa prestationsbehov med orden ovan.

Att gå i ok med Jesus, är att gå vid Hans sida – inte före, inte efter. När vi går i ok med Honom är det Han som är den starke, som bär bördan, vi håller oss bara tätt bredvid Honom och låter Honom bära och leda.

Lämna en kommentar