Profeter i vår tid

Under veckan som gått har Anden, gång på gång talat till mig om profeter och om hur viktiga dessa är. Några menar att profetens tjänst som Guds uttydare av vad som sker och som förutsägare för vad som skall ske upphörde i och med det Nya Förbundet. Denna förblindelse kan bli kostsam. Vi behöver Guds Andes profetiska gåva minst lika mycket idag som någonsin tidigare. Men vi måste vara medvetna om skillnaden mellan siare och profeter!

Exakt var man skall lägga gränsen mellan siare och profet förstod jag inte genast. GT talar om båda kategorierna, även om 1 Sam 9:9 tycks presentera ngt av en brytpunkt.

När man förr i tiden i Israel gick för att fråga Gud sade man: ”Kom, vi går till siaren.” Den som man nu kallar profet kallade man förr siare.”

I 2 Krön 9:29 talas om båda dessa kategorier i en och samma mening:

… så som David och kungens siare Gad och profeten Natan hade befallt…”.

Förmodligen var gränsen mellan siaren och profeten i GT, för dåtidens människor tydlig, för mig kan skillnaden på ett sätt verka diffus. Men så fick jag till mig en kort tanke eller definition, som jag uppfattar som banal, men som inte är så ”tokig”.

En siare går du till, en sann profet kommer till dig.

Siaren och profeten kan kanske visserligen delvis berätta samma sak. Men medan dagens professionella siare har en – för oss kristna – utomandlig ”förmåga”, eller än värre, kan ha blivit intagen av en främmande andemakt, har profeten blivit utvald och fått sitt uppdrag genom Guds Ande.

Därmed blir siaren ngn vars tjänst man kan köpa eller be om, medan profeten är ”tvingad” att förmedla vad Herren, genom Anden, manat profeten att villkorslöst meddela – inte vad ngn vill meddelat.

Då skillnaden är fullkomlig, med avs på från vem budskapet kommer – även om det styckevis kan vara nästan ordagrant – kan i siarens budskap därmed smygas in förförelse, förvillelse och total villfarelse – i just den ordningen.

Vad jag vill säga är att vi behöver be om profeter, men samtidigt vara vakna och kritiska mot vad som kan vara avarter. Och jag vill ge ett varnande exempel på hur jag menar att gränsen mellan en person med siarförmåga och en Guds profet kan vara svår att uppfatta.

Jag har vid två tillfällen, med några års mellanrum, varit i samlingar där en person ansetts, och själv framhållit sig ha, profetians gåva. På önskan från några av de närvarande, har ”profeten” ombetts uttalat profetior över samtliga personer i samlingen. Ja, vid ett av dessa tillfällen räckte det att deltagarna höll fram ett foto, ja tom enbart nämnde en anhörigs – icke närvarandes – namn, så fick den omtalade – även i sin frånvaro – både en resumé och en profetia uttalad över sitt liv ”serverad”.

Kan det sagda vid dessa tillfällen vara sant? Ja, jag är övertygad om det kan vara så – för vissa. Men samtidigt kan svävande resuméer och falska profetior uttalas över andra. De personer, som då upplever resumén som absolut sann och profetian som trolig och ”önskvärd”, kan – i oförståndkomma att lyfta fram profeten som en sann Guds man. Men den påföljden att personer som också fått falska profetior uttalade över sitt liv, gör vägval som inte är i enlighet med Herrens vilja.

Det som händer i begränsad samling, blir självklart mkt mer förödande när denna ”profeter”, genom siarförmåga, får makt över hela grupper och deras vägval.

Guds Församling – lokalt och globalt – behöver profetians tjänster för att inte gå vilse i vår tid. Men denna gåva kommer från Guds Ande. Vi kan be om den för egen och för andras del. Vi kan uppmuntra dem vi upplever Gud manar oss uppmuntra. Men att köpa/sälja profetiska tjänster, att köpa sig själv denna gåva genom böcker och kurser, att skapa sig sin inkomst genom denna tjänst… det är jag ytterst tveksam till.


 

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *