Tappa inte modet

“Allt vad ni ber om i er bön ska ni få, när ni tror.”

Matt 21:22, läs också Matt 6:5-8

_____

Jag måste erkänna: Detta med bön och bönesvar är svårt. 

“Är min bön svag, är jag en dålig kristen?” Frågor hopar sig, när svar uteblir – för det gör de!

Kanske, jag upprepar kanske, beror de uteblivna svaren på att det vi tycker är rätt, inför Guds allseende ögon inte är det vi behöver. Vi ser en begränsad del – och har inte facit för framtiden. Kanske är det vi begär inte det bästa?

Men vi får aldrig ge upp, inte sluta be – så länge vi tror att bön kan förändra, får vi be och vila i tro på Guds rätta handlande. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *