Tjänare

“….den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare…”

ur Matt 20:26

Gud Ord talar mycket om att vara tjänare, inte herrar. Hur uppfyller man detta bäst? Genom att gör allt som de ber om, eller genom att tjäna dem på det sätt som är bäst för deras eviga väl?

Vi tjänar andra bäst genom att vara lyhörda för hur Herren vill vi skall tjäna dem, inte genom att att alltid göra som de önskar. Om någon är på väg åt fel håll hjälper vi honom eller henne inte vidare på den vägen, utan varnar och pekar på rätt väg – i kärlek.