Vad söker du?

Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående, sade han: “Se Guds Lamm!” De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.
Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: “Vad söker ni?” De svarade: “Rabbi” – det betyder lärare – “var bor du?” Han sade till dem: “Kom och se!”

Joh 1: 35-39

Kanske är det med dig som med mig: Vi känner oss ibland splittrade i vårt kristna liv. Vi vet inte hur vi skall bär oss åt med allt vårt “vill”:

  • Jag vill be bättre.
  • Jag vill lära mig mer om Andens kraft och verk.
  • Jag vill lära mig mer om ändens tid.
  • Jag vill läsa Bibeln från början till slutet.

Alla dess vill följs av hur frågor, som aldrig tar slut. Vi vill ju så mycket.

I bland måste vi hitta en paus knapp, kanske till om med en reset knappen, i vårt kristna liv. Stanna upp, vända tillbaka och lyssna till frågan: “Vad söker du?” Å våga börja på nytt, med att “bara vara” hos Jesus och följa Honom, när Han säger: “Kom och se.”