Välj sida!

“Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden eller de gudar som dyrkas av amoreerna i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren.”

Jos 24:15

Det finns ett gränsland.

Där ena sidan vill göra sin agenda så otydlig som möjligt. Som genom förförande lockelser vill få oss att komma nära. Som liksom elden, i natten, lockar flugor in i förbrännandet. Det landet kallas “världen”.

Så finns det andra landet, med tydlig agenda. Det inger inga falska löften eller lockar med omedelbar känslomässig tillfredsställelse och lycka. Det landet erbjuder evig trygghet. Det landet kallas “himmelriket”.

Mellan världen och himmelriket finns detta gränsland. Vi kan inte balanser i detta gränsland. Vi måste bestämma oss vilket land vi vill tjäna och ta ett stort steg bort från gränsen.

Detta beslut har alltid varit Guds folks stora steg, inför allvarliga skeenden. Det är dags att ta ett stort och avgörande steg idag – att välja sida, ta steget bort från gränslandet!

Lämna en kommentar